Το Σάββατο 16 Αυγούστου 2014 και ώρα 20.00μ.μ., ο μικρός Λεωνίδας θα βρίσκεται στο Φανάρι της Κομοτηνής στο Παραθεριστικό Κέντρο του Ο.Τ.Ε. προκειμένου να συναντήσει μικρούς και μεγάλους φίλους του.
Μαζί του θα βρίσκεται η πνευματική του μητέρα και συγγραφέας Έλενα Νταβλαμάνου αλλά και όλη η οικογένεια της ΔΥΑΣ Εκδοτική.