Πρόσκληση σε παρουσίαση βιβλίου Πάνου Σόμπολου
Τρίτη 23 Ιουνίου 2013 και ώρα 12.30μ.μ.