Ποιητικοί διάλογοι De Profundis
Τη Δευτέρα, 07 Δεκεμβρίου 2015, στις 18.30μ.μ.