Ποιητικοί διάλογοι De Profundis
Τη Δευτέρα, 04 Απριλίου 2016, στις 18.30μ.μ.