Ποιητικοί διάλογοι De Profundis
Τη Δευτέρα, 07 Μαρτίου 2016, στις 18.30μ.μ.