Τίτλος: Η Χρυσάνθη Τσιαμπαλή Κελεπούρη στην Κορησσό
Τόπος: Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Κορησού TK: 52100
Ημερομηνία: Τετάρτη 30/03/2016 στις 10:30π.μ.


Τίτλος: Η Χρυσάνθη Τσιαμπαλή - Κελεπούρη στην Καστοριά
Τόπος: Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς TK: 52100
Ημερομηνία: Τετάρτη 30/03/2016 στις 17:30μ.μ.