Σάββατο, 23 Απριλίου 2016 και ώρα 12.00μ.μ., στο εμπορικό κέντρο River West


Κυριακή, 24 Απριλίου 2016 και ώρα 12.00μ.μ., στο εμπορικό κέντρο Smart Park