Ποιητικοί διάλογοι De Profundis
Τη Δευτέρα, 09 Μαΐου 2016, στις 19.00μ.μ.