Τίτλος: Η Λένα Μαντά στη Λευκωσία
Τόπος: Βιβλιοπωλείο RIVERGATE CENTRE TK: 2121
Ημερομηνία: Τετάρτη 18/05/2016 στις 19:30μ.μ.


Τίτλος: Η Λένα Μαντά στη Λάρνακα
Τόπος: Βιβλιοπωλείο PARGA (Στρατηγού Τιμάγια 9, Λάρνακα, τηλ.: 2466-8090) TK: 2043
Ημερομηνία: Πέμπτη 19/05/2016 στις 19:00μ.μ.


Τίτλος: Η Λένα Μαντά στην Πάφο
Τόπος: Βιβλιοπωλείο PARGA (Λεωφ. Αθηνών 8, Πάφος, τηλ.: 2681-1130) TK: 2043
Ημερομηνία: Παρασκευή 20/05/2016 στις 19:00μ.μ.