Τίτλος: Η Ρένα Ρώσση Ζαΐρη στη Λάρνακα
Τόπος: Βιβλιοπωλείο PARGA (Στρατηγού Τιμάγια 9, Λάρνακα, τηλ.: 24668090) TK: 2043
Ημερομηνία: Τετάρτη 08/06/2016 στις 19:00μ.μ.


Τίτλος: Η Ρένα Ρώσση Ζαΐρη στη Λευκωσία
Τόπος: Βιβλιοπωλείο PARGA (Τσερίου 94 & Νάξου, Στρόβολος, τηλ.: 22327740) TK: 2043
Ημερομηνία: Πέμπτη 09/06/2016 στις 19:00μ.μ.


Τίτλος: Η Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη στην Πάφο
Τόπος: Βιβλιοπωλείο PARGA (Λ. Αθηνών 8, Πάφος, τηλ.: 26811130)
Ημερομηνία: Παρασκευή 10/06/2016 στις 19:00μ.μ.