Ημέρες ποίησης De Profundis
Το Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017, στις 12.00μ.μ.