Δημιουργική γραφή και ανάγνωση με τον Κώστα Γ. Παπαγεωργίου
Πρώτη συνάντηση, τη Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 18.00μ.μ.