Ποιητικοί διάλογοι με τον Γιάννη Δάλλα, τη Δευτέρα, 08 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19.00μ.μ.