Ποιητικοί διάλογοι De Profundis
Τη Δευτέρα, 05 Μαρτίου 2018, στις 19.00μ.μ.