Παρουσίαση 14/03/18 (Αθήνα): Η συνωμοσία του Παύλου (Αλέξανδρος Πιστοφίδης)


Παρουσίαση 14/03/18, Τρίπολη: Η ζωή έχει δύο όψεις (Κωνσταντίνα Δουβόγιαννη)


Παρουσίαση 14/03/18, Βέροια: Ψυχο-Λογικές σχέσεις (Δημήτρης Φλαμούρης)