Ποιητικοί διάλογοι De Profundis
Τη Δευτέρα, 04 Ιουνίου 2018, στις 19.00μ.μ.