Τιμητική βραδιά για την Sonia Ilinskaya, την Τετάρτη, 17 Απριλίου 2019 και ώρα 19.00μ.μ., στο βιβλιοπωλείο De Profundis.