Παρουσίαση 22/01/20 (Αθήνα): "Όσο πιο ψηλά μπορείς" - Κωνσταντίνα Καρούσου


Παρουσίαση Μυθιστορήματος 22/01/20 (Βέροια): "Δωρικού Ρυθμού" - Αλέξανδρος Οικονόμου