Ποιητικοί διάλογοι De Profundis
Τη Δευτέρα, 07 Νοεμβρίου 2016, στις 20.00μ.μ.