Παρουσίαση σειράς "Τα παιδιά διαβάζουν αρχαίους" στο Public Συντάγματος, το Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12.00μ.μ.