Παρουσίαση Βιβλίου 27/06/19 (Λάρισα): "Δέκα παραφωνίες και ένας γάτος" της Βασιλικής Χαλιαμπάλια


Παρουσίαση Ιστορικού Μυθιστορήματος 27/06/19 (Άρτα): "Ο Νόμος των Διαδόχων" του Γιάννη Κωτσοκώστας