Είμαστε μια ομάδα ενεργών πολιτών, που μέσω της επικοινωνίας, της ανταλλαγής και επεξεργασίας ιδεών, επιθυμούμε να “αγκαλιάσουμε” και να στηρίξουμε τον συνάνθρωπο μας, με τη μορφή δράσεων κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Με γνώμονα την δημιουργική σκέψη και τις πανανθρώπινες αξίες της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης, καλούμε κάθε ανατρεπτική σκέψη, κάθε επιδέξιο χέρι, κάθε δυνατή και ρεαλιστική φωνή και κάθε ευαίσθητο πνεύμα, να έχει μια ξεχωριστή θέση ανάμεσά μας.

Σας προσκαλούμε για μια πρώτη γνωριμία την Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 19:00μ.μ.
Στα εγκαίνια του χώρου μας Π. Μελά 6 στον Κορυδαλλό.