Πρόσκληση σε μία Συνάντηση με τον Joseph Knobel Freud στο Free Thinking Zone