Παρουσιάση του "Οι κόρες των βράχων" στο Public Ιωαννίνων, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 19.00μ.μ.


Παρουσιάση του "Οι κόρες των βράχων" στο Public Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 19.00μ.μ.


Παρουσιάση του "Οι κόρες των βράχων" στο Polis Art Cafe, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 19.30μ.μ.