Τίτλος: Ο Χρήστος Δημόπουλος στη Λάρισα
Τόπος: Γαλλικό Ινστιτούτο (Κούμα 28, Λάρισα, τηλ.: 2410-287508) TK: 41222
Ημερομηνία: Δευτέρα 20/03/2017 στις 18:30μ.μ.


Τίτλος: Ο Χρήστος Δημόπουλος στον Βόλο
Τόπος: 2ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, 19ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, 21ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου TK: 38333
Ημερομηνία: Δευτέρα 20/03/2017 στις 09:00π.μ.


Τίτλος: Ο Χρήστος Δημόπουλος στην Καρδίτσα
Τόπος: KIERION (Μπλατσούκα 22, Καρδίτσα, τηλ.: 24410-71923). TK: 43100
Ημερομηνία: Τρίτη 21/03/2017 στις 18:30μ.μ.


Τίτλος: Ο Χρήστος Δημόπουλος στην Καλαμπάκα
Τόπος: Βιβλιοθήκη Καλαμπάκας (Ρόδου 9, Καλαμπάκα, τηλ.: 2432023041-3) TK: 42200
Ημερομηνία: Πέμπτη 23/03/2017 στις 18:00μ.μ.