Τίτλος: Η Κλαίρη Θεοδώρου στην Κοζάνη
Τόπος: Public Κοζάνης (Ειρήνης 5 & Δρίζη, τηλ.: 24610-50091) TK: 50100
Ημερομηνία: Τρίτη 21/03/2017 στις 19:00μ.μ.


Τίτλος: Η Κλαίρη Θεοδώρου στη Θεσσαλονίκη
Τόπος: Αριστοτέλους 7, Θεσσαλονίκη TK: 54624
Ημερομηνία: Τετάρτη 22/03/2017 στις 19:00μ.μ.