Ποιητικοί διάλογοι De Profundis
Τη Δευτέρα, 02 Απριλίου 2018, στις 19.00μ.μ.