"Οι θησαυροί της σκόνης" του Walter Puchner

Καὶ τὸ τέλος θὰ εἶναι ὅλο φῶς
ἀβάστακτο ὁλόλευκο φῶς.
Β. Ποῦχνερ