Παρουσίαση 01/12/18 (Θεσσαλονίκη): "Ζωή… η ζωή μου!" της Μαρία Μητσιούλη


Παρουσίαση 01/12/18 (Άμφισσα): "Η Μήτρα του Κακού ΙΙ" της Margaret P. Dalkour