Τίτλος: H Δήμητρα Ιωάννου στην Κηφισιά
Τόπος: Κυριαζή 6-8, Κηφισιά, τηλ.: 210-6250619 TK: 14562
Ημερομηνία: Τετάρτη 05/12/2018 στις 20:00μ.μ.


Τίτλος: Η Δήμητρα Ιωάννου στον Άγιο Στέφανο
Τόπος: café ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΙΟΝ , τηλ.: 210-6219741 TK: 14569
Ημερομηνία: Δευτέρα 10/12/2018 στις 18:00μ.μ.