Ποιητικοί διάλογοι De Profundis
Τη Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019, στις 19.30μ.μ.