"Σκέψεις για την Αγάπη και τον Αγώνα 1962-1977" του Γιώργου Γούγα

Οι δύο αυτές έννοιες συνιστούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις δημιουργίας μιας «Ζωής» για τον Άνθρωπο, στην οποία θα πρέπει να εκπληρώσει την υποχρέωση που έχει απέναντι στην τύχη να εμφανιστεί στη Ζωή δίπλα σε όλους τους άλλους.
Αυτό είναι το καθήκον που πρέπει να φροντίσει να εκπληρώσει και να εφαρμόσει ως ανταμοιβή για τον ερχομό του στον κόσμο.
Αγάπη, λοιπόν, για τον άλλο και Αγώνας για την Αγάπη Όλων.