Παρουσίαση 27/03/19 (Αθήνα): "ΙΒΑΡ Ο νεκρός πολεμιστής" του Αριστείδη Νάστου


Παρουσίαση 27/03/19 (Θεσσαλονίκη): "Ο μοναχικός πολεμιστής" του Αλέξανδρου Σταματουλάκης