Τίτλος: Ο Θάνος Κονδύλης στην Καλλιθέα
Τόπος: Ευριπίδου 69 & Αιγέως 31-35 & Ασκληπιού TK: 17675
Ημερομηνία: Παρασκευή 28/06/2019 στις 17:00μ.μ.


Τίτλος: Ο Θάνος Κονδύλης στο Μαρούσι
Τόπος: Λεωφ. Κηφισίας 41-43 TK: 15123
Ημερομηνία: Σάββατο 29/06/2019 στις 11:00π.μ.


Τίτλος: Ο Θάνος Κονδύλης στο Ναύπλιο
Τόπος: Ασκληπιού 98, Ναύπλιο, τηλ.: 2752047300
Ημερομηνία: Σάββατο 29/06/2019 στις 20:00μ.μ.