Παρουσίαση 12/10/19 (Αθήνα): "Σύνθεση" - Βασίλης Καπελλιέρης


Παρουσίαση 12/10/19 (Ρόδος): "SWOT Analysis" - Μιχαήλ Β. Μαντικός