Παρουσίαση 12/12/19 (Θεσσαλονίκη): "Ίσως..." - Ευάγγελος Λαδόπουλος


Παρουσίαση 12/12/19 (Αθήνα): "Το στιγμιαίο" - Γεώργιος Νικόλαος Σταματελόπουλος