"Η Τσουβαλίτσα και ο Κουαξάκης - Δύο αχώριστοι φίλοι" των Δήμητρας Ακριτίδου & Μάχης Γιαννακουδάκη

Μία ιστορία που αναδεικνύει την σηµαντικότητα των φιλικών σχέσεων και των θετικών συναισθηµάτων στις σχέσεις των ανθρώπων.
Οι δύο ήρωες µέσα από την δύναµη της φιλίας τους ξεπερνούν τα εµπόδια, επιτυγχάνοντας τους στόχους τους.