"Η Δράμα στον χώρο και χρόνο" του Νικόλαου Χρ. Δίτσιου

Η εργασία που παρουσιάζεται είναι ένα ταξίδι, όπου η ιστορία της Δράμας προβάλλει μέσω επιστημών, όπως η αρχιτεκτονική και η αρχαιολογία, στην όλη ιστορία του ελλαδικού χώρου και όχι μόνον.