Αν το 2020 ήταν βιβλία... Μια διαφορετική ανασκόπηση!