"Λόγια νεκρών": Το νέο δυνατό αστυνομικό από τον βασιλιά του ιρλανδικού νουάρ Stuart Neville .