"Μυστηριακός Άθως: Πνευματικές Εξομολογήσεις Μοναχών του Αγίου Όρους" του Εμμανουήλ Φλάμου

Τι κουβεντιάζουν οι µοναχοί του Άγιου Όρους, το βράδυ λίγο πριν ο ύπνος βάλει τέλος σε µια ακόµα µέρα πνευµατικής και σωµατικής εργασίας;
Ο συγγραφέας του βιβλίου ταξιδεύει στον Άθω, συµµετέχει σε διαλόγους ασκητών, συναντά περιπλανώµενους µοναχούς, επισκέπτεται απόµακρα κονάκια, συνοµιλεί µε ηγούµενους, διαλογίζεται κοντά σε αγιογράφους… Μιλάνε για το αµάρτηµα, την Κόλαση, τη δικαιοσύνη, την ψυχή και φυσικά για τον θάνατο.
Μια αφηγηµατική περιπλάνηση, ορµώµενη από τη δίψα για τις διαχρονικές αλήθειες, σε έναν τόπο που οι άνθρωποί του έχουν για καθηµερινότητα τον Θεό.