Θράσσα - Η μάγισσα της Θράκης | Virtual Book Tour

 • Τρίτη, 02 Μαρτίου, στις 19:00μ.μ. - Βιβιοχαρτοπωλείο Άνεμος - Λάρισα https://www.facebook.com/anemosbookstore
  Η συγγραφέας θα συνομιλήσει με τον Γιάννη Ζαραμπούκα
   
 • Δευτέρα, 08 Μαρτίου, στις 19:00μ.μ. - Βιβλιοπωλείο Books&Toys - Θεσσαλονίκη https://www.facebook.com/bookstoys
  Η συγγραφέας θα συνομιλήσει με την Έλσα Παζολίδου
   
 • Τετάρτη, 17 Μαρτίου, στις 19:00μ.μ. - Βιβλιοπωλείο Βιβλιαγορά Μπέτσης - Λαμία  https://www.facebook.com/Μπέτσης-Βιβλιοαγορά
  Η συγγραφέας θα συνομιλήσει με την Χριστίνα Μήτσιου
   
 • Δευτέρα, 22 Μαρτίου, στις 19:00μ.μ. - Βιβλιοπωλείο Κύκλος - Πρέβεζα https://www.facebook.com/kyklospreveza 
  Η συγγραφέας θα συνομιλήσει με την Ακριβή Σολομωνίδου 
   
 • Τετάρτη, 31 Μαρτίου, στις 19:00μ.μ.μ - Βιβλιοπωλείο Βιβλιόπολις - Καλαμάτα https://www.facebook.com/vivliopolis.gr/ 
  Η συγγραφέας θα συνομιλήσει με την Δήμητρα Δημοπούλου