Διαδικτυακή παρουσίαση με τη συγγραφέα Πηνελόπη Κουρτζή