Υπογραφές του βιβλίου "Οι τρεις τους" στο Literature House