"Πετρογέφυρα & γέφυρες στο Άγιον όρος. Μια πρώτη συμβολή" του Στέλιου Μουζάκη

Πέτρα στον χώρο και στον χρόνο. Πετρογέφυρα λησμονημένα που στέκουν εκεί αιώνες τώρα και συνδέουν τα παλιά μονοπάτια του Αγίου Όρους, κρυμμένα μέσα στην οργιώδη βλάστησή του. Αυτές οι περιθωριοποιημένες σήμερα κατασκευές, κίνησαν το ενδιαφέρον ενός ερευνητή που περπάτησε στα μονοπάτια του καλοκαίρια και χειμώνες, και έζησε στα μοναστήρια του. Το ανά χείρας βιβλίο αποτελεί καρπό έρευνας πολλών χρόνων και μια ολοκληρωμένη μελέτη των ανέκδοτων πετρογέφυρων, ακόμα και των κατεστραμμένων, που συναντώνται περιδιαβαίνοντας τις μονές του Αγίου Όρους. Καταγράφονται και παρουσιάζονται για πρώτη φορά, παράλληλα με σημαντικές ιστορικές αναφορές, αποτυπώσεις, σχέδια των πιο σημαντικών γεφυριών, τοπογραφικά διαγράμματα της θέσεώς τους, συγκριτικούς τυπολογικούς και χρονολογικούς πίνακες, και πολλές φωτογραφίες που ο συγγραφέας αποτύπωσε στα αμέτρητα ταξίδια του.