"Η Παγκόσμια Πολιτική σε 100 λέξεις" από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος