"Η πολιτική της λήθης" του Martyn Brown

Ο συγγραφέας πετυχαίνει, μέσα από την πολυετή και αναλυτική έρευνα αναρίθμητων στρατιωτικών και άλλων εγγράφων και ντοκουμέντων, να αποκρυπτογραφήσει την ουσία της σχέσης που αναπτύχθηκε στη διάρκεια του πολέμου ανάμεσα στη Ν. Ζηλανδία και την Ελλάδα. Μας δείχνει τη σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στα ελληνικά και νεοζηλανδικά στρατεύματα σε όλα τα πολεμικά πεδία: Ηπειρωτική Ελλάδα, Κρήτη, Μέση Ανατολή, Ιταλία, Δεκεμβριανά, Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος.
Ο Μάρτυν Μπράουν μας δείχνει πώς η Μάχη της Κρήτης βοήθησε στη δημιουργία της επίσημης εθνικής ιστορικής αφήγησης της Ν. Ζηλανδίας. Αναδεικνύει άγνωστες πλευρές της σχέσης Ελλάδας – Νέας Ζηλανδίας και μπαίνει βαθιά στους αρμούς του χωροχρόνου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Φέρνει στο φως τις αντιθέσεις στα ανώτερα κλιμάκια των στρατιωτικών και πολιτικών δυνάμεων της Νέας Ζηλανδίας για τους χειρισμούς της Μ. Βρετανίας στην ελληνική υπόθεση και δείχνει την απήχηση που είχαν όλα αυτά τα γεγονότα στην ελληνική κοινότητα της Ν. Ζηλανδίας αλλά και στους πολίτες της χώρας.
Το έργο του, επιστημονικά και ιστορικά τεκμηριωμένο, παρέχει στον αναγνώστη μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να αναλύσει τα γεγονότα της εποχής από μια διαφορετική οπτική γωνία, ενώ ταυτόχρονα βοηθά στην αναψηλάφηση μιας σημαντικής ιστορικής περιόδου για την Ελλάδα και τη Νέα Ζηλανδία, μιας περιόδου που δεν πρέπει να χαθεί στο σκοτάδι που επιβάλλει η πολιτική της λήθης.