"Χαρακτική - Γραφικές Τέχνες" του Δημήτριου Παυλόπουλου

Μια συστηματική –ακόμα μοναδική για την ελληνική βιβλιογραφία– παρουσίαση της ιστορίας, των τεχνικών και των μεθόδων της χαρακτικής και των γραφικών τεχνών, με γλωσσάρια όρων τους στην ελληνική, την αγγλική, τη γαλλική, την ιταλική, την ισπανική και τη ρωσική γλώσσα, με πρόσφορη δομή και εποπτική εικονογράφηση. Οι τεχνικές και οι μέθοδοι της χαρακτικής και των γραφικών τεχνών εξετάζονται στη διαχρονική τους πορεία τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, ενώ στη συνέχεια περιγράφονται από τεχνολογικής άποψης ως διαδικασίες. Σε παράρτημα καταχωρίζονται πρακτικές οδηγίες για την αναγνώρισή τους, καθώς και χρονολογικό διάγραμμα εφαρμογής τους στην εικονογράφηση εντύπων. Το επτάγλωσσο γλωσσάριο και η ενημερωμένη βιβλιογραφία ολοκληρώνουν το βιβλίο, μια έκδοση απαραίτητη στον συλλέκτη, τον σπουδαστή και τον φιλότεχνο.