Παρουσίαση του βιβλίου "Αϊσέ" στο Saint George Cafe Bar