Λέσχη ανάγνωσης θεατρικών έργων στο Literarure House - "Αξύριστα πηγούνια"